Obrada i visoki kvalitetni standardi

Kupnja, skladištenje i prerada sirovina, privremeno skladištenje i punjenje ulja kao i skladištenje pogača učinjeno je u skladu s najnovijim tehničkim standardima, koje se prate i dokumentiraju od strane naše uprave. Za prehrambenu industriju i za kozmetički sektor radimo u skladu s načelima ISO 9001: 2015, a certifikacija će biti završena do ožujka 2016 godine. Za sektor stočne hrane,  certificiranje se provodi u skladu s načelima GMP + B1.               DEKRA je naše certifikacijsko tijelo. Naravno, sve naše aktivnosti su u skladu s eko propisima EU 834/2007 i 889/2008. Prerada odgovarajući proizvoda je u skladu sa smjernicama Demeter, BioSuisse i Biokreis. To pravi kontrolna uprava ABCert.

različite certifikacije

Veliku većinu proizvoda možemo isporučiti pored EU Bio kvalitete i s raznim dodatnim certifikatima  kao Demeter, Bio Suisse Organic, Biokreis, Bio Austria, itd. Osim toga posjeđujemo dodatni certifikat GMP+B3. Trenutno smo fokusirani na certifikaciju ISO 9001 koja je u procesu.

Visoka sigurnost proizvoda

Ne samo da analiziramo uobičajene parametre kvalitete kao što su strane tvari (primjese), vlaga, sadržajne  i hranjive tvari nego daleko više:
Ugledni akreditirani laboratoriji istraživaju robu na pesticide i glifosat, teške metale, PAK i benzpirene, GMO, mikrobiologiju, mikotoksine, na spektar masnih kiselina  i uljni sadržaj, vrijednost peroksida i  slobodnih masnih kiselina (FFA).
Sukladnost sa zakonom zajamčenim maksimalnim vrijednostima za određene kontaminante i orijentacijske vrijednosti prema BNN stoga je osigurana.

Demeter
BIOSUISSE ORGANIC
ABCERT
Bio-Siegel der Europäischen Union
GMP